Om oss

Nordic Harmony — Uttrykksfullhet og tilstedeværelse

En utbredt oppfatning er at mulighetene for fleksibilitet og kunstnerisk frihet begrenses desto flere musikere som er involvert i et ensemble. Dermed tror mange at symfoniorkesteret ikke gir mulighet til individuell kreativ utfoldelse.
Til tross for dette eksisterer det likevel en rekke orkestre hvis spesialitet er fordypede og uttrykksfulle tolkninger av orkestermusikk. Nordic Harmony er på ingen måte et unntak fra disse kreative orkestrene. Tvert imot: vårt ønske og mål om å gjengi symfonisk repertoar på det høyeste kunstneriske nivå slik det fortjener, muliggjør en unik fleksibilitet i et ensemble av symfonisk størrelse.

Sentralt i vår virksomhet er vektleggingen av kompetansen og kunnskapen våre medlemmer innehar. Av den grunn har vi ingen dirigent. Musikerne har selv ansvar for å lede, bygge og videreutvikle Nordic Harmony.
Ved at våre medlemmer i fellesskap studerer retninger innen uttrykksfull fremførelse, tillater dette oss å spille med like mye frihet og fleksibilitet som solister i verdensklasse, uten at det går på bekostning av et samlet kunstnerisk resultat.

Selv om vi i utgangspunktet ikke er bundet av stilhistorisk oppføring eller bruk av historiske instrumenter, er vi bevisste på forskjeller i klangbehandlingen i de ulike tidsepokene. Ta et eksempel: spiller vi Mozart vil vi smelte sammen klangen av en unison melodi i fløyte og fioliner til en elegant, kammermusikalsk tone som klinger som et porselensmaleri, men når vi derimot spiller Gershwin endrer alle musikerne holdning. Vi skaper nærmest en konkurranse der alle vil kjempe for å spille bedre enn sidemannen. Når enhver musiker gjør dette oppnår vi likevel en blandet klang, men utadvendt, ikke innadvendt, en orkesterklang som stråler av intensitet.

Kort fortalt presenterer Nordic Harmony rike, komplekse og lidenskapelige tolkninger av det symfoniske repertoar – og streber etter å skape nye og unike opplevelser for publikum.

«Denne gjengen bobler over av entusiasme og entreprenørskap, og jeg råder landets kulturinteresserte til å legge seg navnet på minnet først som sist. Dette blir stort!»
Peter Tornquist, rektor Norges Musikkhøgskole, mai 2015

«Nordic Harmony står i en særstilling blant dagens orkestre. Med sin klare kunstneriske profil og kammermusikalske arbeidsform har de vakt betydelig oppsikt i vårt musikkliv. Det har vært en stor glede for meg å samarbeide med dem over flere år. Sammen har vi forsøkt å gjenskape den romantiske rubato og glissando-stil slik den kommer til uttrykk gjennom historiske lydopptak. Jeg kan ikke forestille meg en mer hengiven samarbeidspartner enn Nordic Harmony; de er en ambisiøs orkesterleders drømme-ensemble.»
Are Sandbakken, professor Norges Musikkhøgskole, mai 2018