Om oss

Symfonisk musikk gjennom kammermusikalske prinsipper
Lidenskap, kreativitet, samarbeid

Nordic Harmony er et symfonisk ensemble som jobber gjennom kammermusikkens kjerneprinsipper. Nyskapning av orkestertradisjonen gjennom lidenskap, kreativitet og samarbeid er våre viktigste verdier i møte med både musikken, musikeren og publikum. Vi søker oss tilbake til musikkens røtter og forsker på dens samtidige fremføringspraksis i formidling av musikk på høyeste kunstneriske nivå, uavhengig av sjanger og epoke.

Ensemblet består av unge musikere som jobber gjennom en demokratisk prosess hvor alle oppfordres til å komme med sine kunstneriske ideer og ensembletekniske innspill. Dette åpner for en rekke spennende muligheter og gir samtidig den enkelte musiker stort ansvar både i arbeidet med og i formidlingen av musikken.

«Denne gjengen bobler over av entusiasme og entreprenørskap, og jeg råder landets kulturinteresserte til å legge seg navnet på minnet først som sist. Dette blir stort!»
Peter Tornquist, rektor Norges Musikkhøgskole, mai 2015

«Nordic Harmony står i en særstilling blant dagens orkestre. Med sin klare kunstneriske profil og kammermusikalske arbeidsform har de vakt betydelig oppsikt i vårt musikkliv. Det har vært en stor glede for meg å samarbeide med dem over flere år. Sammen har vi forsøkt å gjenskape den romantiske rubato og glissando-stil slik den kommer til uttrykk gjennom historiske lydopptak. Jeg kan ikke forestille meg en mer hengiven samarbeidspartner enn Nordic Harmony; de er en ambisiøs orkesterleders drømme-ensemble.»
Are Sandbakken, professor Norges Musikkhøgskole, mai 2018